ร่วมบริจาคพลัง KU สู้ COVID 19 กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ปีที่ 2
ร่วมกับการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รุ่นที่ 1 (Degree)
และผู้สำเร็จการศึกษาชุดวิชา (Non Degree) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอขอบคุณที่ร่วมบริจาคกับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เงินบริจาคจะนำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อ COVID 19

ตกลง