ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ชื่อ นามสกุล, ตำแหน่ง

“ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับประกาศนียบัตรทุกคนด้วย ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ขอให้ได้ทำในสิ่งที่รัก ประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ฝัน ”

สกธินชารินทร์พธา พิธิจิติตราพันทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดาวน์โหลด

ส่งคำอวยพรและแสดงความยินดี

โปรดเลือก

ขอขอบคุณที่ร่วมบริจาคกับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เงินบริจาคจะนำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อ COVID 19

ตกลง

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมอวยพร
และแสดงความยินดี

สุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ
แสดงผลงานนิสิตในรูปแบบ Virtual Exhibition

ตกลง